Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Pályázati kód GINOP-5.2.2-14
Támogatás megnevezése GINOP-5.2.2-14 – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 1.100.000.000
Beadás kezdete 2014.11.12.
Beadási határidő 2015.01.30.
Támogatás célja A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg. Jelen komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.
Kedvezményezettek köre Önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek pályázhatnak.
Támogatási feltételek A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) előkészítési tevékenységek (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzés)
b) a projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek: a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt megvalósításához indokolt mértékben alkalmaz projekt menedzsert, szakmai vezetőt és pénzügyi vezetőt. A projekt menedzsmentet ellátó munkavállalóknak szakirányú végzettséggel, valamint legalább 2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük uniós vagy hazai forrásból megvalósított projektek területén.
c) a projekt során megvalósítandó szakmai tevékenységek
d) eszközbeszerzések
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft) A támogatás összege legfeljebb a Felhívás 1.2. alfejezetben bemutatott regionális bontás szerint igényelhető támogatási összegek.
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) Konvergencia régiónként legfeljebb 1 db, összesen legfeljebb 6 db.