DropSystem

DropSystem alaprendszer

Üzleti folyamszervezési és minőségirányítási rendszer kiépítési munkáink során számos esetben találkoztunk olyan szoftverekkel, amelyek adminisztrálása és karbantartása fejlesztői kompetenciát igényelt, és az ügyfél nem tudta a kívánt folyamatokat és felületeket Önállóan létrehozni. Továbbá a felhasználók eltévedtek a számos felület, funkcionalitás és a rendszer által nyújtott információk sokaságában, amely rendeltetésével ellentétben inkább megnehezítette a mindennapos munkavégzést.

Mi felismertük ezeket a problémákat, összegyűjtöttük a felhasználó és ügyfél igényeket és mindezeket ötvöztük a már jól bevált módszertanokkal és funkcionalitásokkal. Ezek figyelembevételével 2 éves tervezési és fejlesztői munkának köszönhetően alkottuk meg a Drop System üzleti folyamatok menedzselését támogató rendszert.

TQM, minőségirányítási modul

A minőségirányítási modulunk keretében Önnek mérhetetlen nagy segítséget nyújthat a rendszer egy ISO audit során, ahol sok és átfogó kimutatásokat, naprakész dokumentumokat, statisztikát kell bemutatni! A rendszerrel végzett mindennapi munka Önnek garancia lehet arra, hogy egy audit nem jelent majd hosszú heteken át tartó készülődést, hiszen mindig naprakész információkkal tud szolgálni

A modulhoz tartozó funkciók

 1. Felügyelt minőségcélok
 2. Beszállítók minõsítése
 3. Generált vezetõségi átvizsgálás
 4. Generált utasítások, eljárások
 5. Intranet kezelés
 6. ISO dokumentumok, példányok kezelése
 7. Oktatások, Képzések
 8. ISO folyamatok menedzselése

BackOffice modul

A modul széles körben nyújt lehetőségeket, segítséget azon vállalati adminisztráció elvégzéséhez, mellyel mindennap érdemes vagy kell foglalkozni! A modul ezeken kívül kiegészül raktárkezelési és szervizelési funkciókkal is, mellyel konkrét szerviz és hozzá kapcsolódó folyamatokat tudunk magas szinten támogatni!

A modul keretein belül elérhető funkciók:

 1. Járművek kezelése
 2. Jármű használat, foglalási naptár
 3. Jármű szervizelés
 4. Káresemények rögzítése
 5. Tárolók és eszközök nyilvántartása
 6. Eszköz kölcsönzések
 7. Raktárak kezelése
 8. Készletkezelés, bevételezési funkciók
 9. Termékek kezelése, értékesítése

Projekt és csoportmunka támogató modul

A rendszer legnagyobb modulja, mellyel támogatni kívánjuk a vállalati folyamatok modellezését, dokumentáltságát, és azok belső ellenőrizhetőségét. Ez a modulunk a legszélesebb körben elégíti ki a felmerülő igényeket, nagyon sok szabadságot enged meg a felhasználónak, amennyiben a rendszer konfigurálásában ezt lehetővé tettük! A modul több programegységből áll, melyek a következők:

Work-Flow, folyamattervezõ és vezérlõ funkciók

A workflow modul segítségével lehetõségünk nyílik a BPR eredményeként meghatározott folyamatok vállalatirányítási rendszerben történõ vizuális modellezésére. Az így létrehozott folyamat egyes munkafázisaihoz egyedi felületek és munkavégzõk rendelhetõek. A rendszer felügyeli és szabályozott keretek között tartja a folyamatok és annak munkafázisainak végrehajtását.

Projektekhez kapcsolódó funkciók:

 1. Projekt folyamatok kezelése
 2. Projekt dokumentumok kezelése
 3. AKFN alapú fedezet és idõráfordítás számítás
 4. Folyamatos elõrehaladási jelentés
 5. Alvállalkozók, erőforrások kezelése
 6. Határidõk kezelése

Dokumentum menedzsment funkciók:

A dokumentummenedzsment olyan megoldások bevezetését teszi lehetõvé a vállalat számára, melyek a belsõ keletkezésû dokumentumok elõállítási folyamatát egy egységes csoportmunka eszközben menedzselik, segítségükkel mindenki a legfrissebb verziójú dokumentumon dolgozhat, valamint az egyes dokumentumok az elõre meghatározott jóváhagyási folyamaton keresztül kerülnek publikálásra. A dokumentummenedzsment eszközzel támogatott dokumentumkezelésbe bevont információk a fejlett keresési szolgáltatásoknak köszönhetõen bármikor gyorsan megtalálhatóak.

Ezen programegység segítségével a papíralapú és elektronikus iratokkal történõ munkavégzés mindenegyes mozzanata a dokumentumok beérkezéstõl vagy a keletkezéstõl kezdve az ügyintézésen keresztül, egészen a postázásig vagy az elektronikus dokumentum kiküldésig nyomon követhető. Így mindig minden dokumentumról azonnal megállapítható, hogy ki dolgozik vele és éppen melyik irat, vagy dokumentumkezelési fázisban tart.

A rendszer támogatja az összes, iratokkal kapcsolatos munkafolyamatot, amelyhez akár egyedi szabadon definiálható work-flow-k is társíthatók.

A rendszer lehetőséget biztosít a papír alapon beérkező dokumentumok tömeges, kötegelt digitalizálására és rendszerben történő továbbítására és tárolására, így megakadályozva a fénymásolatok készítését és vissza szorítva ezzel az iratkezelésből eredő költségeket.

Idõelszámolást megvalósító funkciók

 1. Kikényszerített Worklogolás
 2. Projekt alapú
 3. Non produktív
 4. Megbeszélési
 5. Konzultációs
 6. Worklog kimutatások
 7. Worklog statisztika

Pályázatkezelési modul

A modul széles körben nyújt lehetőségeket, segítséget azon vállalati adminisztráció elvégzéséhez, mellyel mindennap érdemes vagy kell foglalkozni! A modul ezeken kívül kiegészül raktárkezelési és szervizelési funkciókkal is, mellyel konkrét szerviz és hozzá kapcsolódó folyamatokat tudunk magas szinten támogatni!

A modul keretein belül elérhető funkciók:

 1. Pályázatok, fejlesztési irányok tárolása, kezelése
 2. Projekt kezdemények
 3. Elszámolások rögzítése
 4. Költség tételek kezelése
 5. Költségszámítási összesítő

Iktatási és ügykezelési modul

A rendszer alap szintű iktatórendszerként is tud funkcionálni, mellyel a dokumentáltság és ügyfél megkeresések még magasabb színvonalon működhet az Ön vállalatában is! A modul az alap funkciókat kiegészíti olyan extra lehetőségekkel, mellyel további dokumentum rendszerezési lehetőségekkel ruházza fel a rendszert.

A modulban megvalósított funkciókból:

 1. Ügyek rögzíthetősége, dokumentumok ügybe foglalása
 2. Iktatókönyvek alkalmazása
 3. Irattárazás
 4. Iktatószámok használata